OZG krijgt NIAZ-accreditatie

OZG locatie Lucas.
Foto: Google

De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) krijgt de NIAZ-accreditatie. Deze accreditatie is het belangrijkste bewijs voor kwaliteit en veiligheid voor ziekenhuizen in Nederland. De accreditatie geldt voor de zorg op beide locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groep; in Winschoten en in Delfzijl.

Toekenning van de accreditatie gebeurt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijk instituut dat kwaliteitssystemen in de zorg toetst. Het NIAZ maakt voor het onderzoek gebruik van zeer ervaren mensen uit de zorg zelf, welke hiervoor speciaal zijn opgeleid. Deze mensen mogen geen banden hebben met het ziekenhuis dat zij toetsen.

Kwaliteit en veiligheid
De accreditatie laat zien dat de zorg binnen de beide locaties van de OZG van hoge kwaliteit is. Dit is de afgelopen maanden tijdens een uitgebreid onderzoek van het NIAZ gebleken. Een team van het NIAZ heeft daarbij onder andere gekeken naar de gang van zaken op afdelingen, de training van medewerkers, de aanwezigheid en naleving van protocollen en de manier waarop de kwaliteit ook op lange termijn geborgd wordt.

‘We mogen er trots op zijn’
Albert Koelema, voorzitter van de Raad van Bestuur OZG, ziet de toekenning als een duidelijke ondersteuning van de koers die het ziekenhuis is ingeslagen. ‘Onze medewerkers en specialisten hebben de afgelopen jaren op beide locaties heel hard gewerkt om de kwaliteit en veiligheid van de zorg omhoog te brengen en te houden. Deze accreditering laat zien dat we daarin succesvol zijn. Daar mogen we trots op zijn.’

‘Het is goed dat een onafhankelijke organisatie ons voortdurend blijft prikkelen om de kwaliteit en veiligheid steeds verder te blijven verhogen’, vervolgt Koelema. ‘Daar hebben onze patiënten en onze medewerkers recht op. Het leveren van goede kwaliteit en veiligheid in de zorg is iets wat steeds maar doorgaat en onze doorlopende aandacht heeft.’

Eerdere beoordelingen onvoldoende
In 2007 werd besloten de eerder aan het Sint Lucasziekenhuis toegekende accreditatiestatus niet te continueren. Het NIAZ beoordeelde toen onder andere de voedselveiligheid, de medicatieveiligheid en het onderhoud van medische apparatuur als zijnde onvoldoende. Ook in 2013 werd er door het Winschoterse ziekenhuis niet voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor het toekennen van de accreditatiestatus. In 2014 werd opnieuw een aanvraag ingediend en op 20 februari 2015 besloot het NIAZ de OZG op beide vestigingen de accreditatiestatus toe te kennen.

De accreditatie is vier jaar geldig, daarna zal opnieuw een toetsingsproces worden doorlopen om te onderzoeken of de status kan worden verlengd.

 

Lees ook:
Stan, Glenn en Niels pakken damtitel in Sneek
Thuiswonenden met zorg krijgen rookmeldercheck
Oost-Groninger gemeenten gaan arbeidsmarkt verbeteren