Rioleringswerkzaamheden in Winschoten

Foto: Rasbak

Vooruitlopend op de verbouw van de voormalige LTS zal er riolering worden aangelegd tussen de Venne en de Poststraat. Ook in de rest van de binnenstad zullen rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze zullen in totaal ongeveer vier weken duren.

Er wordt op 9 maart begonnen in het trottoir van de Venneflat, waarbij meteen de Venne wordt gekruist. Op dat moment is de Venne afgesloten en zal het verkeer worden omgeleid over het naastgelegen parkeerterrein. Zo snel als mogelijk zal de Venne weer worden hersteld, zodat het verkeer weer de normale route kan volgen.

Daarna zal de riolering worden doorgetrokken over het parkeerterrein richting de Poststraat. Vanaf dat moment zal een deel van het parkeerterrein buiten gebruik worden gesteld. De resterende parkeerplaatsen zijn dan alleen nog toegankelijk vanaf de C1000. Uiteindelijk zal de Poststraat vanaf het Liefkensplein enige tijd afgesloten zijn.

Dit is een werktekening van de verkeersmaatregelen.