Omgevingsvergunning Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: – Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., aanpassen wegen Windpark Vermeer voor aanvoer met exceptioneel transport.

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen