Omgevingsverguning Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1, Groningen

Vergunning verleend aan Afvalverwerking Stainkoeln B.V., Winschoterweg 1, Groningen, milieuneutrale verandering van de omgevingsvergunning, 14 mei 2020. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen