Omgevingsvergunning JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12 te Farmsum

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: JPB Logistics B.V., Oosterhorn 12 te Farmsum, voor het uitbreiden van de glycerine tankpit.

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen