Besluit Wet natuurbescherming Bouma BV, locatie Kaleweg 10 te Opende

Wij hebben een ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming verleend aan Bouma BV voor het in werking hebben en wijzigen van een vleeskuikenhouderij aan de Kaleweg 10 te Opende. De ontwerp-vergunning ligt vanaf één dag na bekendmaking, met ingang van 23 mei 2020, 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen, gedurende de inzagetermijn, op

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen