Besluit instemming evaluatieverslag locatie Tolberterstraat 40 te Leek

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het evaluatieverslag Besluit uniforme saneringen voor de locatie Tolberterstraat 40 te Leek. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP Groningen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen