Terinzagelegging ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben op 26 november 2019 het ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie provincie Groningen en het ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening provincie Groningen vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Actualisatie Omgevingsvisie Dit actualisatieplan bevat wijzigingen in de per 6 februari 2019 geactualiseerde Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebleken is dat er aanleiding bestaat

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen