Omgevingsvergunning (Wabo) Simmeren Schroot B.V., Winschoterweg 1A te Groningen

Gedeputeerde Staten hebben de omgevingsvergunning van Simmeren Schroot B.V., Winschoterweg 1A te Groningen, ambtshalve gewijzigd naar aanleiding van het Landelijk Afvalbeheerplan 3. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 januari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Groningen.

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen