Omgevingsvergunning Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: – Teijin Aramid B.V., Oosterhorn 6 te Farmsum, voor het plaatsen van een nieuwe tank.

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen