Omgevingsvergunning (Wabo) Milieuplus Stadskanaal B.V., Ambachtsstraat 2 te Stadskanaal

Gedeputeerde Staten zijn van plan om de voorschriften van de omgevingsvergunning van Milieuplus Stadskanaal B.V., Ambachtsstraat 2 te Stadskanaal, te wijzigen in verband met het Landelijk Afvalbeheerplan 3. U kunt binnen 6 weken na de dag van bekendmaking uw schriftelijke of mondelingen zienswijze tegen dit voornemen indienen bij Gedeputeerde Staten,

Bron: Provincie Groningen bekendmakingen